Archiwum prof. Gapińskiego w Centrum Kultury

5 czerwca 2021 roku w wieku 88 lat zmarł prof. Marian Gapiński, botanik, mykolog, ogrodnik, nestor polskiego pieczarkarstwa. Maria Gapiński był wieloletnim nauczycielem akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego, wcześniej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kierował Katedrą Warzywnictwa, był dziekanem Wydziału Ogrodniczego i Kierownikiem Studium Doktoranckiego a przede wszystkim specjalistą w dziedzinie uprawy pieczarek. Pieczarce poświęcił wiele prac naukowych, książek i artykułów w prasie specjalistycznej. Samodzielnie lub we współpracy napisał około 500 publikacji, które wniosły istotny wkład w rozwój polskiego pieczarkarstwa.

Od listopada ubiegłego roku Centrum Kultury w Wielichowie przy współpracy z p. dr. Ryszardem Gnusem gromadzi bogate archiwum prof. Mariana Gapińskiego. Znajdują się w nim książki, opracowania naukowe, slajdy, notatki, zdjęcia, prasa branżowa. W ten sposób możemy zapoznać się z bogatym dorobkiem naukowym i poznać życie Pana profesora. Na uwagę zasługują m.in. prace magisterskie i doktorskie, które zostały napisane nie tylko przez studentki i studentów M. Gapińskiego. Prof Marian Gapiński wypromował ok. 120 magistrów i 7 doktorantów. Z tego dorobku w archiwum CK znalazły się 94 prace. Wśród promotorów prac znajdują się również inni wykładowcy poznańskiej uczelni, są to m.in: dr Anna Binek, dr Barbara Politycka, dr. Anna Trębacz, dr hab. Mirosława Ziombra, prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski, prof. dr hab. Tadeusz Pudelski, prof. dr hab. Julian Wawrzyniak, dr. Józef Piróg, dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof. dr hab. Andrzej Komosa. 

Z tego miejsca zwracamy się z prośbą do osób, których prace posiadamy aby zgłosiły się do Centrum Kultury. Może zechcą się Państwo podzielić swoimi wspomnieniami z okresu studiowania w Akademii Rolniczej. Szczególnie cenne będą dla nas wspomnienia dotyczące współpracy z prof. Marianem Gapińskim. Zwracamy się również z apelem do osób, których prace nie znajdują się w naszym wykazie. Na Państwa zgłoszenia również czekamy. W ten sposób wzbogacimy naszą wiedzę o ważnym rozdziale polskiego rolnictwa, który współtworzył prof. Gapiński. 

Dziękujemy rodzinie prof. Gapińskiego za przekazanie archiwum. Dokumenty, książki i pamiątki znajdą swoje miejsce w bibliotece. Równocześnie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat polskiego pieczarkarstwa. Po skatalogowaniu i opisaniu wybrane materiały udostępnimy do użytku powszechnego, tak w wersji papierowej jak i cyfrowej.  

Zgłoszenie prosimy kierować pod adresem mailowym biuro@ckwielichowo.pl lub tel. 61 44 33 199 (Paweł Michalski). 

Podobne wpisy